3 จุดในบ้านที่ควรระวังปัญหาท่อระบายน้ำตัน

ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่พบเจอได้ทั่วไปในทุก ๆ บ้าน แต่ท่อระบายน้ำตันก็เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจ ชวนให้หงุดหงิดจนไม่มีใครอยากเจอ และถึงแม้จะมีวิธีแก้ปัญหาท่อระบายน้ำตันแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง แต่ถ้าหากปล่อยไว้นาน ๆ ก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่จนต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างช่างให้มาแก้ไขได้ ดังนั้น การคอยระวังไม่ให้ท่อระบายน้ำอุดตันตั้งแต่ต้น ก็เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคตได้ โดยจุดท่อระบายน้ำหลัก ๆ ภายในบ้านที่ควรระวังนั้นมีอยู่ไม่กี่จุด มาลองดูพร้อม ๆ กับ…